Kolejnym etapem są prace związane z opracowaniem i komercjalizacją technologii Obrazowania Wielospektralnego do wykrywania wczesnych stadiów nowotworów jamy ustnej.

"Cieszymy się z realizacji kolejnego etapu transakcji reverse merger, która zakończy się po nabyciu przez MSI Bioscience 100% udziałów w spółce MSI Bioscience Sp. z o.o. Kolejnym etapem rozwoju spółki MSI Bioscience jest realizacja planów opracowania oraz komercjalizacji innowacyjnej technologii Obrazowania Wielospektralnego w Europie i na całym świecie, w tym ubiegania się o zezwolenie na sprzedaż w Ameryce Północnej i Europie" - powiedział Chłopek, cytowany w komunikacie.

Dodał, że spółka dostrzega duży potencjał rozwoju rynku tej technologii, gdyż w skali globalnej odnotowuje się do 500 tys. zachorowań na różne rodzaje raka jamy ustnej rocznie i istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistyczne urządzenia, wykorzystujące wbudowany algorytm diagnostyczny do wykrywania wczesnych stadiów nowotworów.

Ponadto Astoria Capital nabyła 4 mln akcji spółki MSI Bioscience o wartości nominalnej 2 zł każda. Astoria Capital posiada obecnie 81,18% akcji w kapitale zakładowym MSI Bioscience.

MSI Bioscience, poprzez spółkę MSI Bioscience Sp. z o.o., zamierza opracować i skomercjalizować System Obrazowania Wielospektralnego (Multispectral Imaging System) do wykrywania wczesnych stadiów nowotworów jamy ustnej.

MSI Bioscience Sp. z o.o. posiadać będzie licencję na wyłączność (obejmującą cały świat), od spółki Verisante Technologies, Inc., do wykorzystania patentów i technologii do zastosowań w urządzeniach medycznych do wykrywania wczesnych stadiów nowotworów jamy ustnej oraz innych rodzajów nowotworów.