Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1118,28 mln zł wobec 1003,99 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 310,50 mln zł wobec 287,93 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 40,50 mld zł na koniec 2014 r. wobec 35,78 mld na koniec 2013 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 137,73 mln zł wobec 162,40 mln zł zysku rok wcześniej.

BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od lat zajmującym miejsce wśród największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej.