"W banku za rok 2013 nie była wypłacana dywidenda. Zarząd banku nie będzie rekomendował wypłacenia dywidendy za 2014 r." - czytamy w raporcie rocznym.

Bank nie wypłacał dywidendy także za lata 2011-2013.

Bank BGŻ odnotował 138,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 160,14 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 137,73 mln zł wobec 162,40 mln zł zysku rok wcześniej.

BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od lat zajmującym miejsce wśród największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Aktywa razem banku wyniosły 40,50 mld zł na koniec 2014 r.