Według projektu uchwały, na łączną kwotę do podziału składać ma się zysk za rok obrotowy 2014 w wysokości 1,5 mln zł z przeznaczeniem na kapitał zapasowy, z kolei niepodzielony zysk z roku obrotowego 2012 w wysokości 3,1 mln zł oraz niepodzielony zysk z roku 2013 w wysokości 17,655 mln zł mają zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Data ustalenia prawa do dywidendy ma być ustalona na 30 czerwca 2015 r., a termin wypłaty dywidendy na 15 lipca 2015 r.

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności.