"Strony porozumienia ustaliły, iż zwolnienia grupowe przeprowadzone zostaną w okresie 24 miesięcy od dnia planowanego połączenia BGŻ z bankiem i obejmą nie więcej niż 1 800 pracowników. (...) Uzgodniły także m.in. kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, warunki uczestnictwa pracowników w programach dobrowolnych odejść, warunki odpraw i dodatkowych odszkodowań dla pracowników oraz warunki relokacji (zmiana miejsca pracy) i tzw. programu outplacement" - czytamy w komunikacie.

W wyniku zawarcia porozumienia nastąpiło zakończenie wszczętego w dniu 27 lutego 2015 roku sporu zbiorowego między bankiem a Organizacją Zakładową NSZZ "Solidarność". W związku z tym, że Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków "Dialog 2005" (druga z organizacji związkowych działających w banku) nie jest stroną porozumienia, spór zbiorowy między bankiem a tą organizacją związkową wszczęty w dniu 27 lutego 2015 roku nie został zakończony, podano także.

Porozumienie zostało podpisane 4 marca 2015 r. pomiędzy BNP Paribas Bank Polska i Bankiem Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) a Komisją Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" Pracowników Bankowości w Banku Gospodarki Żywnościowej, Związkiem Zawodowym Pracowników Banku Gospodarki Żywnościowej i Banków Spółdzielczych (dwiema organizacjami związkowymi działającymi w BGŻ) oraz Organizacją Zakładową NSZZ "Solidarność" w BNP Paribas Bank Polska S.A. (jedną z dwóch organizacji związkowych działających w banku).

Na początku grudnia 2013 roku grupa BNP Paribas i grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł. 25 lutego także akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska przyjęli uchwałę wyrażającą zgodę na połączenie z Bankiem BGŻ.

BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od lat zajmującym miejsce wśród największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej.

BNP Paribas Bank Polska należy do grupy BNP Paribas, wiodącej europejskiej instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. Grupa BNP Paribas prowadzi działalność w zakresie m.in. bankowości detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej oraz zarządzania aktywami i majątkiem.