PGNiG   

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 0,69 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 0,16 mld zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie kwoty 944 mln zł z zysku netto za 2014 rok na wypłatę dywidendy, podała spółka. Oznacza to wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,16 zł. >>>>  

Capex Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) w 2015 r. wyniesie ok. 4,3 mld zł, poinformował prezes Mariusz Zawisza. Według niego do 2022 r. wydatki inwestycyjne będą wynosić średnio 5 mld zł rocznie.>>>>  

Aplisens

Aplisens odnotował 12,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 14,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Marvipol

Grupa Marvipol zawarła 48 umów sprzedaży mieszkań i lokali usługowych, po uwzględnieniu rezygnacji, w lutym 2015 r. Z kolei JLR Polska sprzedała do sieci dilerskiej 125 samochodów Jaguar Land Rover, podała grupa. W styczniu grupa zanotowała odpowiednio: 48 umów sprzedaży mieszkań i lokali oraz 77 samochodów.

Bank BGŻ 

Bank BGŻ odnotował 138,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 160,14 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) nie będzie rekomendował wypłacenia dywidendy za 2014 r., podobnie jak rok wcześniej, podał bank. >>>>  

Bank BGŻ poprawił zysk netto bez transakcji jednorazowych o 48 proc. w 2014 roku oraz wskaźnik koszty do dochodów (C/I) - o 2,5 pkt do 65,5 proc. na koniec roku. Bank utworzył w IV kw. rezerwę wysokości 19 mln zł w segmencie przedsiębiorstw w związku z sytuacją polityczną i ekonomiczną w Rosji, poinformował wiceprezes Geert Embrechts.>>>> 

Fortuna

Fortuna Entertainment Group wypracowała 15,9 mln euro zysku netto w 2014 r., według wstępnych niezrewidowanych wyników gospodarczych, co oznacza wzrost o 2,3% r/r, podała spółka.>>>> 

Fortuna Entertainment Group zapowiada "znaczne ograniczenie" wypłacania dywidendy z uwagi na podejmowane inwestycje, podała spółka. >>>>  

Fortuna Entertainment Group zakłada w tym roku wzrost całkowitej kwoty przyjętych zakładów do poziomu 730 mln euro oraz spadek EBITDA o 20-25% (bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych z 2014), podała spółka. >>>>  

Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions zaproponuje radzie nadzorczej i akcjonariuszom wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,85 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Tauron

Po pierwszym etapie analiz, zespół doradców Taurona zarekomendował nabycie aktywów Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze poprzez przejęcie ich od Spółk Restrukturyzacji Kopalń (SRK), podał Tauron. Zarząd firmy kierunkowo zaaprobował tę rekomendację. >>>> 

Asseco SEE 

Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) mają zdecydować 31 marca o wypłacie kwoty 20,757 mln zł, czyli 0,40 zł na akcję, w formie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne. >>>>  

Grupa Azoty, TVN, Asseco Poland, CCC i Lotos

FTSE Emerging opuszczą ING Bank Śląski i Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), a zastąpią je Grupa Azoty i TVN. Dodatkowo do indeksu wejdą Asseco Poland, CCC i Grupa Lotos, podał Trigon DM. Ponadto indeks FTSE Emerging Small Cap opuści Agora. >>>>  

Olympic 

Olympic Casino Eesti AS – spółka zależna Olympic Entertainment Group (OEG) – przejęła dwa kasyna w Tallinie od estońskiego operatora Casino Cleopatra, podała spółka. Obecne posiada w Estonii 20 kasyn. >>>>  

Capital Park 

Capital Park, pomimo wzrostu wskaźnika pustostanów na warszawskim rynku biurowym, zwiększa systematycznie bazę najemców w swoich projektach, co w konsekwencji będzie miało pozytywny wpływ na przychody z najmu, poinformował agencję ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy grupy Michał Koślacz. >>>>  

Wojas

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 12,24 mln zł w lutym 2015 r. i była wyższa o 5,6% r/r, poinformowała spółka. >>>>  

BNP Paribas Bank Polska

Zarząd BNP Paribas Bank Polska porozumiał się ze związkami zawodowymi działającymi w banku w sprawie zwolnień grupowych, poinformowano w komunikacie. Zwolnienia obejmą nie więcej niż 1800 pracowników. >>>>  

Multimedia Polska 

Multimedia Polska zanotowały spadek zysku netto o 27,5% r/r do 51,3 mln zł w 2014 r., przy przychodach w wysokości 705,8 mln zł (wzrost o 0,9% r/r), podała spółka. Skorygowana EBITDA wyniosła 355,5 mln zł, bez zmian w stosunku do 2013 r. >>>>  

Introl

Introl spodziewa się poprawy zysków r/r w 2015 roku przy niższych przychodach, poinformował przewodniczący rady nadzorczej spółki Wiesław Kapral. >>>>  

Mostostal Zabrze

Celem Mostostalu Zabrze na 2015 r. jest utrzymanie poziomu przychodów i marż na poziomie wypracowanym w ubiegłym roku, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Janik. Szacowany backlog spółki wynosi obecnie 1,441 mld zł. >>>>  

Polnord

Polnord wykupił przedterminowo obligacje serii I o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20,0 mln zł, podała spółka. "Polnord informuje,iż w dniu 05.03.2015 r. spółka dokonała przedterminowego wykupu, w celu umorzenia, wszystkich tj. 200.000 szt. obligacji serii I Polnord o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20,0 mln zł. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w dniu 18.01.2013 r., z terminem zapadalności w dniu 18.01.2016 r." - głosi komunikat.

Skarbiec TFI   

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosła 15 307,56 mln zł, według stanu na dzień wyceny 27 lutego 2015 r., podała instytucja. >>>>   

Stalprofil

Zarząd Stalprofilu podjął uchwałę o zarekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę kwoty 1,75 mln zł z ubiegłorocznego zysku, co da 0,10 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

AmRest Polska 

AmRest Polska zawarł umowę nabycia 100% udziałów w S.C. Marinopoulos Coffee Company III S.r.l. (MCC Romania) oraz Marinopoulos Coffee Company Bulgaria EOOD (MCC Bulgaria), które są jedynymi operatorami kawiarni w Rumunii i Bułgarii za łączną cenę sprzedaży ok. 16 mln euro. Ostateczna cena zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji, poinformowała spółka. >>>>  

Tell  

Tell sfinalizował dziś przejęcie 100% akcji Cursora i 51% udziałów w Divante za łączną kwotę 23,1 mln zł, realizując postanowienia umowy podpisanej w listopadzie zeszłego roku, podała spółka. >>>>   

Immofinanz

Centrum handlowo-rozrywkowe Tarasy Zamkowe w Lublinie, będące własnością austriackiego inwestora i dewelopera Immofinanz Group zainaugurowało dziś działalność, poinformowała spółka. >>>>