Konsensus rynkowy wynosił 319 tys. wniosków.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 304.750, tj. wzrosła o 10.250 wobec nieskorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.