"Nasz zysk spadł rok do roku, ale bez zdarzeń jednorazowych wzrósł o 48%. Jesteśmy przekonani, że nasz zysk ma odpowiedni grunt,  na którym możemy zbudować rentowność i solidne fundamenty kształtowania wyników w przyszłości" - powiedział Embrechts podczas konferencji prasowej.

Przychody BGŻ wzrosły o 5% r/r do 1,52 mld zł, a koszty zwiększyły się o 2% do 996,3 mln zł (bez zdarzeń jednorazowych), dzięki czemu wskaźnik koszty do dochodów spadł o 2,5 pkt proc. w skali roku do 65,5% na koniec 2014 r.

Wiceprezes poinformował, że o wzroście kosztów w dużej mierze zadecydował wzrost kosztów związanych z BFG, bank wypłacił także wyższe bonusy ze względu na lepszą sprzedaż. Koszty integracji w 2014 roku wyniosły 35,3 mln zł.

Embrechts poinformował, że w IV kw. bank utworzył dodatkową rezerwę wysokości 19 mln zł w segmencie firm w związku z embargiem rosyjskim, ale nie spodziewa się, że będzie musiał dotworzyć kolejne.

"Cała rezerwa sięgnęła 93,3 mln zł, w tym rezerwa związana z Rosją to ok. 19 mln zł. Nie nastąpiły jeszcze przypadki niespłacania kredytów, ale jesteśmy ostrożni. Nasza baza klientów Agro działa bardzo profesjonalnie. Jesteśmy jednak ostrożni" - podkreślił.

Dodał, że bank nie obserwuje problemów ze spłacalnością kredytów we frankach szwajcarskich.

Wartość zaangażowania w kredyty w CHF to 3,4 mld zł, co stanowi 11% portfela kredytów ogółem, w tym 3,2 mld zł to kredyty detaliczne, a 0,2 mld zł korporacyjne.

W całym roku wartość odpisów wyniosła 311 mln zł i była wyższa o 25% r/r, zaś bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych wartość odpisów była niższa o 13% w skali roku i wyniosła 217,6 mln zł.

"Gdyby wyłączyć czynniki jednorazowe, to koszt ryzyka spadł z 95 pb do 77 pb, co jest dla nas poziomem akceptowalnym" - podkreślił wiceprezes.

Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 7,9% na koniec IV kw. 2014 wobec 8% rok wcześniej.

Embrechts powtórzył, że do fuzji z BNP Paribas Bank Polska dojdzie w II kw. tego roku, ale to będzie zależało od uzyskania wszystkich zgód na fuzję prawną. Dodał, że w tej chwili trwa proces uzyskiwania odpowiednich zgód od Komisji Nadzoru Finansowego.

BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od lat zajmującym miejsce wśród największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej.