Strata operacyjna wyniosła 1.074,90 mln zł wobec 47,2 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6.575,8 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 7.496,8 mln zł rok wcześniej.

W całym 2014 r. spółka miała 1.466,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 39,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 28.501,89 mln zł w porównaniu z 28.559,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 1.285,91 mln zł wobec 14,77 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych.