Fitch nadał także krótkoterminowy rating krajowy na poziomie F2(pol), viability rating (VR) bb, rating wsparcia 5 oraz minimalny rating wsparcia: no floor.

"W swoim raporcie agencja Fitch wskazała na wysoki wzrost zysku operacyjnego oraz niską ekspozycję na walutowe kredyty hipoteczne. Wymieniono ponadto, że pozycja płynnościowa Alior Banku jest adekwatna do założonych planów wzrostu oraz stosunkowo krótkiego terminu zapadalności portfela kredytowego. Zdaniem agencji, przejęcie Meritum Bank S.A. jest neutralne dla wskaźnika ryzyka kredytowego banku ze względu na stosunkowo niski poziom przejmowanych aktywów" - czytamy w komunikacie.

Fitch Ratings zwraca jednocześnie uwagę, że Viability Rating na poziomie bb odzwierciedla poziom kapitalizacji i jakości aktywów banku. Podwyższenie VR będzie wymagało zwiększenia kapitalizacji, spowolnienia wzrostu aktywów, osiągania stabilnych wyników w dłuższym okresie oraz utrzymania stabilnego trendu w zakresie jakości aktywów.

Ponadto agencja zwróciła uwagę na fakt, że poziom generowanych dochodów jest skorelowany z szybkim tempem wzrostu wolumenów kredytowych, którego utrzymanie może okazać się trudne w kolejnych okresach, podano również.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Na dzień 30 września 2014 r. Bank miał 2.473 tys. klientów, w tym 2.352 tys. klientów detalicznych i 121 tys. klientów biznesowych.