Obligacje serii L1 to dwuletnie papiery z oprocentowaniem na poziomie 9,2% w skali roku, z kwartalnymi kuponami.

Wpływy z emisji obligacji serii L1 zostaną przeznaczone na zintensyfikowanie akcji pożyczkowej. Jeszcze w tym roku spółka planuje uruchomić internetową platformę sprzedaży, która zwiększy skalę biznesu.

Mikrokasa specjalizuje się w udzielaniu pożyczek konsumenckich do 5 tys. zł. Na koniec czerwca 2014 roku firma zwiększyła o 49% r/r wartość udzielonych pożyczek, co przełożyło się na osiągnięcie ponad 2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 0,5 mln zł zysku netto.