Wynik z tytułu odsetek wyniósł 565,38 mln zł wobec 537,59 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 149,28 mln zł wobec 149,67 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 23,20 mld zł na koniec 2014 r. wobec 21,12 mld na koniec 2013 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 137,11 mln zł wobec 86,27 mln zł zysku rok wcześniej.

BNP Paribas Bank Polska należy do grupy BNP Paribas, wiodącej europejskiej instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. Grupa BNP Paribas prowadzi działalność w zakresie m.in. bankowości detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej oraz zarządzania aktywami i majątkiem.