„Na powyższą sumą aktywów składały się:
- 906 905 926,38 zł jako wartość aktywów netto 9 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,
- 332 441 718,33 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,
- 1 575 830 212,01 jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
- 1 560 906 789,94 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
- 2 099 955 621,61 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa)" – czytamy w komunikacie.

Altus TFI podało, że raport ten nie uwzględnia funduszy SKOK TFI ani Ultimo NSFIZ których przejecie nastąpiło na podstawie umów zawartych w lutym 2015 ale faktyczne zarządzanie rozpoczęło się z początkiem marca 2015.

Wartość aktywów netto na koniec grudnia 2014 r., z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na postawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 6,62 mld zł.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.