Loyd

Loyd rozpoczął w czwartek przyjmowanie zapisów w ramach oferty publicznej obligacji serii D o wartości maksymalnej 8 mln zł, podała spółka. Zapisy trwają do 23 marca br. "Przedmiotem oferty jest 8.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 8.000.000 zł. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000 zł, łączna cena emisyjna Obligacji wynosi 8.000.000 zł (...). Posiadaczom obligacji będzie wypłacony co 3 miesiące kupon odsetkowy, według stałej rocznej stopy procentowej w wysokości 9% w stosunku rocznym. Dniem wykupu obligacji jest 24 marca 2017 r." - czytamy w komunikacie. Obligacje serii D będą zabezpieczone. Emisja dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 1.000 sztuk obligacji. Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu na ASO Catalyst, podano również. Zakończenie przyjmowania zapisów i przyjmowania wpłat przewidziano na 23 marca 2015 r. Dzień przydziału/dzień emisji to 24 marca 2015 r.

Grupa Lotos 

Grupa Lotos odnotowała 1.276,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 35,0 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Skonsolidowany szacunkowy wynik operacyjny Grupy Lotos liczony metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") wyniósł w IV kw. 2014 roku 150 mln zł, zaś wynik EBITDA w tym ujęciu sięgnął 368 mln zł, podała spółka.>>>>  

Grupa Lotos nie planuje wypłacać dywidendy z zysku za 2014 r. Decyzja ta jest naturalną konsekwencją niedawno przeprowadzonej emisji akcji, powiedział prezes spółki Paweł Olechnowicz. Nie wykluczył jednak podzielenia się z akcjonariuszami zyskiem za rozpoczęty niedawno rok. >>>>  

Grupa Lotos oczekuje, że najpóźniej w IV kwartale tego roku będzie mogła zakomunikować plany dotyczące udziału w koncesji Yme na Morzu Północnym, poinformowali przedstawiciele spółki.>>>>  

Grupa Lotos nie podpisała listu intencyjnego z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) na temat integracji Lotos Kolej z operatorami przewozów kolejowych innych spółek należących do Skarbu Państwa, poinformował prezes spółki Paweł Olechnowicz. Decyzje dotyczące dalszego rozwoju spółki powinny być ogłoszone do końca kwartału.>>>>  

Alior Bank

Fitch Ratings podtrzymała długoterminowy i krótkoterminowy rating podmiotu (IDR) w walucie zagranicznej Alior Banku na poziomie BB z perspektywą stabilną oraz B, podał bank. Jednocześnie Fitch podtrzymał rating krajowy BBB+(pol) z perspektywą stabilną. >>>>   

BBI Development 

K-Invest z grupy Liebrecht & WooD przystąpił jako inwestor zewnętrzny do projektu Centrum Praskie Koneser (CPK), realizowanego przez BBI Development, podało BBI. Inwestor wniesie do CPK ok. 54 mln zł i będzie miał w nim 44,45% udziałów. >>>>  

Bank BPH 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła uzupełnienie i poprawienie programu postępowania naprawczego Banku BPH w zakresie projekcji finansowych, podał bank. >>>>  

BZ WBK 

Bank Zachodni WBK odnotował 1.914,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 1.982,33 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Mikrokasa 

Zarząd GPW wyznaczył poniedziałek, 9 marca 2015 r., na dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 2000 obligacji na okaziciela serii L1 spółki Mikrokasa, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, podała spółka. >>>>  

BNP Paribas Bank Polska 

BNP Paribas Bank Polska odnotował 103,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 102,28 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Zysk netto grupy BNP Paribas Banku Polska wyniósł 103,2 mln zł w 2014 roku i był o 0,9% wyższy niż rok wcześniej. Bez uwzględnienia wpływu pozycji o charakterze jednorazowym w 2013 roku oraz kosztów poniesionych w 2014 roku związanych z zamiarem połączenia z Bankiem BGŻ w wysokości 7,4 mln zł, zysk byłby wyższy o 6,1 mln zł (5,9%), podał bank. Wskaźnik kredytów z utratą wartości (NPL) poprawił się do 7,1% na koniec 2014 roku wobec 8,5% rok wcześniej.>>>>  

Best 

Best Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, działając w imieniu Best III NS FIZ, podjął uchwałę o wykonaniu opcji wcześniejszego wykupu na żądanie wszystkich obligacji serii I o nazwie BS30615, poinformowała spółka. >>>>  

Best dokonał przydziału pięcioletnich obligacji serii K4 o łącznej wartości 20 mln zł, poinformowała spółka. >>>>   

Altus TFI 

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 6 476 040 268,27 zł na koniec lutego, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, podała spółka. >>>>  

CDRL 

Przychody ze sprzedaży CDRL - właściciela marki Cocodrillo - w sieci polskich sklepów wzrosły o 15% r/r w lutym i wyniosły 6,49 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-luty przychody wyniosły 15,73 mln zł i były o 26% wyższe niż przed rokiem.  >>>>   

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał umowę pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na kwotę 75 mln euro na okres 12 lat, poinformował bank. >>>> 

ZUE 

Oferta ZUE na rewitalizację linii kolejowej nr 137 na odcinku Katowice - Chorzów Batory w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 134, 137 i 138 na odcinku Gliwice Łabędy - Katowice - Sosnowiec Jęzor" została wybrana przez PKP Polskie Linie Kolejowe, poinformowała spółka. Wartość oferty wyniosła 42,5 mln zł netto. >>>> 

Polimex-Mostostal 

Polimex-Mostostal złożył pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydziału Gospodarczego o zasądzenie solidarnie od byłych członków zarządu spółki: Konrada Jaskóły, Aleksandra Jonka, Zygmunta Artwika, Grzegorza Szkopka odszkodowania w wysokości 4,36 mln zł oraz kosztów procesu, poinformowała spółka. >>>>  

Cyfrowy Polsat

Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął decyzję o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu spółki niewypłacania dywidendy i przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2014 w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. >>>> 

Stalexport Autostrady 

Stalexport Autostrady odnotował 60,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 58,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>