"Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie projektów inwestycyjnych, realizowanych przez podmioty sektora finansów publicznych, małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające do 250 pracowników oraz średnie przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 3 tysiące pracowników, w obszarze związanym z ochroną środowiska, efektywnością energetyczną, utrzymaniem infrastruktury, przemysłem, usługami i turystyką" - czytamy w komunikacie.

Pożyczka będzie wykorzystana przez BOŚ w transzach. Oprocentowanie pożyczki jest oparte na stopie bazowej EURIBOR + marża, podał bank.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład Grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.