W przeliczeniu na dolary USA, rezerwy wyniosły 97,51 mld USD wobec 99,46 mld USD miesiąc wcześniej i w porównaniu do 104,41 mld USD rok wcześniej, podano w komunikacie.

Liczone w złotych, aktywa rezerwowe wyniosły w lutym 360,59 mld zł (wobec 370,04 mld zł miesiąc wcześniej i 315,87 mld zł rok wcześniej).

NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.