Perspektywa dla Getin i Millennium jest stabilna, a dla mBanku i jego spółek zależnych negatywna.

Fitch podał, że ratingi mBanku - IDR i rating wsparcia oraz ratingi mBanku Hipotecznego i mLeasing odzwierciedlają opinię agencji, iż istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo uzyskania wsparcia przez te podmioty ze strony Commerzbanku - głównego akcjonariusza.

Agencja podała, że ratingi IDR Getin Banku i Banku Millennium bazują na ich samodzielnej sile i są wrażliwe na zmiany viability rating.

Viability rating mBanku, Millennium i Getin Noble Bank bbb- są ograniczone przez ich dużą, choć powoli malejącą ekspozycje wobec kredytów hipotecznych w walucie obcej i znaczne potrzeby refinansowania.

Wyższe VR mBanku i Millennium odzwierciedlają ich mniejszy apetyt na ryzyko, lepszą jakość aktywów, silniejszą franczyzę, solidną kapitalizację i prężne ostatnie wyniki.

Z kolei niższy rating Getin Noble Banku odzwierciedla jego słabszą kapitalizację i jakość aktywów.

Fitch nie spodziewa się podniesienia ratingu rentowności dla banków w bliżej dającej się przewidzieć przyszłości. Podniesienie VR będzie prawdopodobnie wymagać  istotnego zmniejszenia ekspozycji na kredyty hipoteczne (Getin FC, mBank, Millennium);  silniejszej kapitalizacji (Getin); dalszego znacznego zmniejszenie uzależnienia od finansowania od banków -matek (mBank); osiągnięcia stałej poprawy wyników oraz stabilnego trendu poprawy jakości aktywów (Getin).