Zysk operacyjny wyniósł 107,26 mln zł wobec 115,20 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,54 mln zł w 2014 r. wobec 206,50 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 6,18 mln zł wobec 3,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalexport Autostrady jest liderem Grupy Kapitałowej, koncentrującej swoją działalność na budowie i eksploatacji autostrad.