Charles Pasqua nigdy nie należał do osób mających łagodną rękę wobec przestępców i terrorystów. Teraz, ten prawicowy, neogaulistowski polityk, domaga się utworzenia na wybranych wyspach, niekoniecznie u wybrzeży Francji, obozów pracy przymusowej dla islamistów ujętych na terytorium kraju bądź tych, którzy wracają z Syrii i z Iraku.

Jego zdaniem osadzanie w zakładach karnych razem pospolitych przestępców i integrystów islamskich jest poważnym błędem, bo to więzienia stały się kuźniami ideologicznymi fundamentalistów. Jego zdaniem nie można takich ludzi trzymać w jednym miejscu i to jeszcze na terytorium metropolii. Pasqua proponuje, aby ich wysyłać do obozów pracy przymusowej. Według niego takie obozy na wyspach w sposób fizyczny i społeczny oddzielą radykalnych islamistów od tych, którzy mogą ze zwykłego złodzieja przeistoczyć się w terrorystę.