Zysk operacyjny wyniósł 11,32 mln zł wobec 3,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,79 mln zł w 2014 r. wobec 44,77 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 4,77 mln zł wobec 0,70 mln zł straty rok wcześniej.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka skupia obecnie swoją działalność na rynku wrocławskim.