„Wypłata dywidendy nastąpi z zysku jednostkowego EuCO za rok obrotowy 2014 oraz z utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego" – czytamy w komunikacie.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) to jedna z największych w Polsce firm pomagających osobom poszkodowanym i ich bliskim uzyskać od firm ubezpieczeniowych należne odszkodowania i świadczenia. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2010 r.