To może być dobry pretekst to odbicia funta, który w ubiegłym tygodniu był nieco słabszy za sprawą obaw związanych z zaplanowanymi na 7 maja wyborami parlamentarnymi. To czego może się obawiać (i co najpewniej będzie powracać) to ryzyko niedoszacowania ostatecznego wyniku eurosceptycznej partii Nigela Farage’a, oraz szkockich niepodległościowców.

Na przestrzeni ostatnich 5 dni funt był najmocniejszy w relacji z frankiem. Drugie miejsce to relacja z euro (dzisiaj EUR/GBP jest na nowych minimach – ostatnio takie poziomy były w grudniu 2007 r.), a trzecie to GBP/NOK (korona norweska jest słaba w wielu relacjach, co tłumaczy obawy przed posiedzeniem Norges Banku 19 marca).

Informacje, jakie napływały dzisiaj w kwestii greckiej pokazują, że rozmowy ws. restrukturyzacji zadłużenia (tego chcą Grecy), oraz szczegółów procesu reform (na tym chciałaby skupić się głównie Eurogrupa) będą trudne. Obu stronom brakuje tzw. zespołowego ducha, a czas nieubłaganie płynie. Pojawiają się też spekulacje, iż Grekom będzie trudno uregulować płatności na rzecz MFW czy też ECB. Widać też zniecierpliwienie ze strony europejskich pożyczkodawców – szef Eurogrupy mówił dzisiaj, aby Grecji przestali marnować czas i zaczęli konstruktywnie rozmawiać. W odpowiedzi strona grecka może przedstawić dzisiaj rozwinięcie koncepcji pakietu reform, który został zaprezentowany w końcu lutego.
Na wykresie EUR/GBP widać, że trend spadkowy jest cały czas aktualny. Oddalamy się od złamanego wsparcia z poprzedniej konsolidacji na 0,7240-0,7250.

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.