Powierzchnia całej sieci sprzedaży grupy Redan na koniec lutego wyniosła 108,1 tys. m2, co oznacza wzrost o 8% r/r.

W segmencie dyskontowym poziom sprzedaży towarów w lutym br. wyniósł 17,9 mln zł, co oznacza poziom o 13% wyższy niż w lutym roku poprzedzającego.

W ujęciu narastającym sprzedaż sektora dyskontowego wyniosła 36,7 mln zł i było 16% wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim.

Sieć Textilmarket na koniec lutego składała się z 313 sklepów własnych o łącznej powierzchni 66,9 tys. m2 i była na poziomie 8% wyższym niż na koniec lutego 2014 r.

Wartość sprzedaży towarów części modowej grupy Redan na rynku polskim w lutym 2015 r. wyniosła 14,5 mln zł i była wyższa o 16% niż rok wcześniej, zaś przychody zrealizowane na rynkach zagranicznych wyniosły równowartość w złotych kwoty 2,6 mln zł i zmniejszyły się o 55% r/r.

Sprzedaż na rynku polskim to sprzedaż we wszystkich kanałach dystrybucji w Polsce, sprzedaż zagraniczna to sprzedaż na rynku ukraińskim oraz rosyjskim we wszystkich kanałach dystrybucji oraz sprzedaż exportowa z Polski. Łącznie wartość sprzedaży towarów na rynku modowym grupy Redan w lutym 2015 r. wyniosła 17,1 mln zł i była niższa o 6% od osiągniętej w lutym 2014 r.

W ujęciu narastającym wartość sprzedaży towarów części modowej grupy Redan na rynku polskim wyniosła 28,6 mln zł i była wyższa o 16% niż rok wcześniej, zaś przychody zrealizowane na rynkach zagranicznych wyniosły równowartość w złotych kwoty 3,9 mln zł i zmniejszyły się o 61% r/r. Łącznie wartość sprzedaży towarów na rynku modowym grupy Redan w 2015 r. wyniosła 32,6 mln zł i była niższa o 6% od osiągniętej rok wcześniej.

Punkty handlowe działające w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash w Polsce na koniec lutego 2015 r. miały łączną powierzchnię 33,4 tys. m2, tj. o 17% więcej niż rok wcześniej, zaś na rynkach zagranicznych - 7,8 tys. m2, zatem o 17% mniej niż rok temu. Łącznie powierzchnia punktów handlowych części modowej wyniosła 41,2 tys. m2, tj. była o 9% wyższa niż w lutym 2014 r.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.