"Po bardzo aktywnym 2014 r., w 2015 roku zamierzamy zdynamizować akcje inwestycyjną, wydając na nowe projekty inwestycyjne ok 0,5 mld zł. Szacujemy, że nasze aktywa netto na jedną akcję powinny wzrosnąć o 15-20%. W zakresie celów taktycznych głównym zadaniem pozostaje stabilizacja kursu ABC Data S.A. oraz sprzedaż czeskiej spółki Invia" - napisało MCI Management w raporcie rocznym.

Spółka podkreśla, że bieżący rok będzie pierwszym, w którym grupa kapitałowa MCI działać będzie wyłącznie jako wehikuł inwestycyjny, lokując swoje środki i pozyskane finansowanie w spółki portfelowe poprzez dedykowane fundusze.

GK MCI planuje nadal lokować aktywa w 5 funduszy inwestycyjnych, reprezentujących 5 różnych strategii inwestycyjnych. Od dużych inwestycji typu buyout i growth (MCI.EuroVentures 1.0 FIZ i MCI.TechVentures 1.0 FIZ), poprzez inwestycje w rozpoczynające działalność małe technologiczne spółki (Helix Ventures FIZ i Internet Ventures FIZ), po instrumenty dłużne i nieruchomości (MCI.CreditVentures 2.0 FIZ).

"Wierzymy, że trend digitalizacji gospodarki przyniesie wymierne korzyści, dlatego przyłączyliśmy się do niego i konsekwentnie za nim podążamy. Zainteresowania inwestycyjne GK MCI nadal pozostawać będą w obszarze nowych technologii internetowych. Duży potencjał dostrzegamy w obszarze Internet of Things, który według naszych oczekiwań powinien rozwijać się w tempie zbliżonym do 20% rocznie, a w sektorze przedsiębiorstw nawet dwukrotnie wyższym" - czytamy także.

Grupa MCI Management osiągnęła w całym 2014 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 265 mln zł. W tym samym okresie wartość jej aktywów netto wzrosła do poziomu prawie 1.032 mln zł.

Spółka podała, że prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2014 rok wykonała w 99%, osiągając wartość aktywów netto na jedną akcję na poziomie 16,46 zł wobec zakładanych 16,50 zł.

MCI Management jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.