Spółka podtrzymała swoje stanowisko, że odstąpienie od umowy ze wskazaniem winy wykonawcy jest całkowicie bezpodstawne, w związku z tym naliczenie kary z tego tytułu jest bezzasadne.

"Zarząd podejmuje niezbędne kroki prawne zmierzające do ustalenia braku obowiązku zapłaty ww. kary umownej. Jednocześnie pracuje nad wystąpieniem z roszczeniami do zamawiającego o zapłatę pełnego wynagrodzenia pomniejszonego o dotychczas otrzymane płatności, czyli na ok. 65 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem umowy zawartej w dniu 22 lipca 2013 r., o której mowa powyżej jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie bazy wiedzy o Dolnym Śląsku oraz związanej infrastruktury sprzętowo-programowej dla potrzeb projektu pn. Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska "e-Dolnyslask", pełnienie funkcji operatora platformy wraz z promocją projektu oraz przeprowadzeniem działań marketingowych wpisanych w strategię rynkową platformy.

"Wynagrodzenie z tytułu wykonanie przedmiotu umowy wynosiło 53.600.000,00 zł netto. (…) O otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od ww. umowy spółka informowała (…) 24 lutego 2015 roku" - czytamy dalej.

Na początku marca prezes Qumaka Paweł Jaguś poinformował, że spółka planuje w ciągu miesiąca złożenie pozwu do sądu o 65 mln zł od UMWD za odstąpienie od umowy na platformę e-Dolny Śląsk.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 577,5 mln zł w 2014 r.