CAM Media

Nextbike Polska, spółka zależna CAM Media, zawarła z Gminą Wrocław jako zamawiającym umowę na uruchomienie oraz kompleksową eksploatację samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu, które zostaną udostępnione w ramach systemu pod nazwą Wrocławski Rower Miejski, podały CAM Media. >>>>   

MCI Management

MCI Management odnotowało 264,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 186,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

MCI Management zamierza zainwestować w tym roku 0,5 mld zł w nowe projekty inwestycyjne. Spółka szacuje , że jej aktywa netto na jedną akcję powinny wzrosnąć o 15-20 proc., podało MCI.>>>> 

MCI Management zamierza zainwestować w tym roku 0,5 mld zł w nowe projekty inwestycyjne. Spółka szacuje , że jej aktywa netto na jedną akcję powinny wzrosnąć o 15-20%, podało MCI. >>>>  

MCI Management prognozuje wartość aktywów netto na akcję na poziomie 19,75 zł na koniec 2015, poinformował prezes Cezary Smorszczewski. >>>>  

Prime Car Management 

Prime Car Management odnotował 62,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 43,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Prime Car Management planuje wypłatę dywidendy w wysokości 75% zysku wypracowanego w 2014 roku, poinformował prezes Jerzy Kobyliński.>>>>  

TVN

Agencja ratingowa Moody's Investors Service zmieniła perspektywę ratingu TVN do stabilnej z negatywnej. Agencja potwierdziła rating B1 (CFR) spółki, podał Moody's. >>>>  

Ursus  

Ursus odnotował 13,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 22,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów grupę Redan w lutym br. wyniosła 35 mln zł i była o 3% wyższa niż przed rokiem, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż grupy kapitałowej wyniosła 69,3 mln zł i była wyższa o 4% niż rok wcześniej. >>>>   

Qumak

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD) naliczył spółce Qumak 26,8 mln zł kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy na realizację projektu Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska "e-Dolnyslask" (e-DS), podał Qumak. Spółka podtrzymała swoje stanowisko, że odstąpienie od umowy ze wskazaniem winy wykonawcy jest całkowicie bezpodstawne, w związku z tym naliczenie kary z tego tytułu jest bezzasadne. >>>>  

Bytom 

Po bardzo udanym 2014 roku, Bytom spodziewa się dalszej poprawy wyników finansowych, w tym również rentowności. Spółka ma w planach rozwój powierzchni sieci sprzedaży do ponad 9,0 tys. m2 wobec 8,3 tys. m2 na koniec ub.r., poinformował prezes Michał Wójcik. >>>>  

Solar Company 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 11,4 mln zł w styczniu b.r., poinformowała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za luty 2014 r. wyniosły 9,8 mln zł. >>>>  

Briju  

Briju ma podpisane umowy na kilkanaście nowych lokalizacji sklepów, w tym w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, podała spółka. Briju podtrzymuje plan powiększenia własnej sieci sprzedaży ma o co najmniej 20 salonów w 2015 r. >>>>  

Grupa Inpro

Grupa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 47 umów w lutym 2015 r., czyli o 62% więcej niż w lutym 2014 roku, podała spółka. >>>>  

InPost, Integer.pl 

InPost powiększy sieć Paczkomatów w Kijowie o 16 nowych lokalizacji. Liczba terminali firmy w stolicy Ukrainy zwiększy się tym samym do 40, podał InPost. >>>>  

PGNiG 

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydują na walnym zgromadzeniu 16 kwietnia o przeznaczeniu 944 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,16 zł za akcję, wynika z uchwał ZWZ. >>>>  

Inter Cars 

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 13,6% r/r do 293,1 mln zł w lutym br., podała spółka. >>>>  

Newag 

Newag dostarczy 5 czteroczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT) spółce Koleje Dolnośląskie. Wartość kontraktu to 78 mln zł netto, poinformował Newag. >>>>  

Ciech

Ciech zakończył pierwszy etap rozbudowy mocy produkcyjnych zakładów sodowych w Inowrocławiu, w ramach programu wartego 265 mln zł. Zrealizowano także projekt intensyfikacji produkcji soli suchej w zakładach w Janikowie za ponad 77 mln zł, poinformowała spółka. >>>>  

Bank Handlowy

Zarząd Banku Handlowego zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy za 2014 r. kwoty 970,80 mln zł tj. 99,9% jednostkowego zysku netto, co oznacza wypłatę w wysokości 7,43 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Polimex-Mostostal

Konsorcjum Polimex-Mostostal i jego spółki zależnej Naftoremont-Naftobudowa ma umowę z Total Raffinaderij Antwerpen na realizację prac związanych Instalacją ARDS Lot 2B Train 1, podał Polimex. Wartość umowy to ok. 17,3 mln euro. >>>>  

Alchemia 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z zaistnieniem okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji akcjami spółki Alchemia, podała Komisja. KNF wystąpiła także o blokadę rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych inwestora podejrzanego o manipulacje. >>>>  

Milestone

Milestone Medical Inc. ogłosił rozpoczęcie badań klinicznych systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego w drugim ośrodku badawczym w Stanach Zjednoczonych, poinformował prezes Leonard Osser. "Miło nam poinformować o pozyskaniu drugiego ośrodka badawczego, celem przeprowadzenia badań klinicznych w Stanach Zjednoczonych opracowanych przez nas bezbolesnych systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego. Wymieniony instytut leczenia bólu prowadzony jest przez jednych z najbardziej doświadczonych lekarzy anestezjologów i specjalistów z zakresu interwencyjnej terapii bólu w Stanach Zjednoczonych" - powiedział Osser, cytowany w komunikacie.

Biomed-Lublin

Biomed-Lublin podpisał z hiszpańską Enia Lipotech ramową umowę dystrybucyjną, dotyczącą dystrybuowania przez Enia wszystkich produktów Biomedu na rynkach zagranicznych (poza obszarem Unii Europejskiej), podała spółka. >>>>  

Tauron Polska Energia 

Zarząd BondSpot wyznaczył 12 marca 2015 r. na dzień pierwszego notowania obligacji serii TPEA1119 spółki Tauron Polska Energia, podał Tauron. >>>>   

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na powołanie ubezpieczeniowej spółki majątkowej PKO Towarzystwo Ubezpieczeń. Rozpoczęcie działalności nowej spółki planowane jest na przełomie III i IV kwartału br.. Produkty towarzystwa ubezpieczeniowego będą początkowo dostępne przede wszystkim w sieci własnej banku, podał bank.>>>>