"W opinii zarządu banku powyższa decyzja w sprawie podziału zysku za 2014 rok jest uzasadniona zarówno dobrą sytuacją kapitałową, jak i płynnościową banku. Jednocześnie bank spełnia wszystkie kryteria wskazane w 'Stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych'." - czytamy w komunikacie.

Zarząd zaproponował termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 6 lipca 2015 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 24 lipca 2015 roku, podano również.

W połowie lutego prezes Sławomir Sikora poinformował, że Bank Handlowy stać na to, aby zaproponować wskaźnik wypłaty dywidendy za 2014 rok na poziomie z lat ubiegłych.

W  ub.r. akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o przeznaczeniu 934,22 mln zł z zysku netto za 2013 r., wynoszącego 934,78 mln zł, na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 7,15 zł.