Najwyższe bezrobocie wśród imigrantów żyjących w 27 przeanalizowanych państwach OECD dotyczyło Grecji (37,7 proc.) oraz Hiszpanii (35,8%). Kraje te cechowały się również największą różnicą w wysokości stopy bezrobocia pomiędzy rodowitymi mieszkańcami a imigrantami, która wyniosła w 2013 roku 11,5 p.p. Duża różnica występowała również w Belgii (10,4 p.p.), Szwecji (9,9 p.p.) czy Francji (7,1 p.p.).

W Polsce bezrobocie wśród imigrantów wyniosło 12,2 proc., czyli o 1,8 p.p. więcej niż wśród reszty społeczeństwa. Jedynymi państwami, w których stopa bezrobocia wśród osiedleńców była niższa to Stany Zjednoczone (o 0,7 p.p.) i Węgry (o 0,4 p.p.).

Stopa bezrobocia wśród rodowitych mieszkańców oraz emigrantów

Infografika

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.