Strata operacyjna wyniosła 5,39 mln zł wobec 4,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 243,13 mln zł w 2014 r. wobec 172,56 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2014 r. wyniosła 2,91 mln zł wobec 0,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Główną działalnością Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny jest świadczenie usług medycznych, które są wykonywane w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie.