"9 marca 2015 roku została zakończona i doszła do skutku emisja trzydziestosześciomiesięcznych obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. W wyniku złożonych propozycji nabycia wyżej wymienionych obligacji, zarząd spółki w dniu 9 marca 2015 roku podjął uchwałę nr 8/2015, mocą której dokonał przydziału 9.980 sztuk obligacji na okaziciela serii J o łącznej wartości nominalnej 9.980.000,00 zł inwestorom, którzy złożyli spółce na formularzach przyjęcia propozycji nabycia ofertę nabycia obligacji na okaziciela serii J" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec lutego spółka informowała, że uchwaliła emisję w trybie niepublicznym do 10 tys. obligacji serii J o o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10 mln zł. Celem emisji ma być finansowanie dalszego rozwoju sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów FMCG rozwijanych w ramach grupy kapitałowej.

Według komunikatu, miały to być papiery 36-miesięczne, oprocentowane w wysokości 8%.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą.