Zysk operacyjny wyniósł 30,16 mln zł wobec 5,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 644,98 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 41,17 mln zł rok wcześniej.

W całym 2014 r. spółka miała 31,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 934,51 mln zł w porównaniu z 139,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 16,09 mln zł wobec 12,79 mln zł straty rok wcześniej.

Polenergia SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.