"Zarząd Enea S.A. informuje, że (...) podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za 2014 roku, zgodnie z którą, rekomendowana jest wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 207.478.011,66 zł. W pozostałej części zysk netto spółki za wskazany powyżej okres zgodnie z intencją zarządu Enea S.A. miałby zostać przeznaczony na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji" - czytamy w komunikacie.

W ubiegłym roku akcjonariusze Enei zdecydowali o przeznaczeniu 251,62 mln zł z zysku netto za 2013 r., wynoszącego 833,47 mln zł, na dywidendę, co dawało wypłatę w wysokości 0,57 zł na akcję.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2013 r. spółka odnotowała ok. 9,15 mld zł skonsolidowanych przychodów.