"Rozpoczęliśmy proces przygotowania naszej grupy kapitałowej do wejścia na rynek podstawowy GPW. W mojej opinii, przejście na GPW mogłoby nastąpić w IV kwartale 2015 roku" - powiedział ISBnews Pruszczyński.

Dodał, że nie wykluczony jest przy tym scenariusz emisji akcji. "Zdobyliśmy już uznanie partnerów w 38 krajach świata, mamy jednak plany rozwoju, zakładające dalszą ekspansję zagraniczną. Planujemy zintensyfikować działania rozwojowe naszych spółek i naszych systemów, na co niewątpliwie będą potrzebne znaczne zasoby finansowe. Pomoże to nam w szybszym wzroście organicznym. Myślimy również o akwizycji spółki z branży i zgodnej z naszymi planami strategicznymi, która uzupełniłaby oraz wzmocniła ofertę naszej grupy" - stwierdził prezes Sare.

Według jego słów, Sare chce w roku 2015 utrzymać lub nawet zwiększyć dynamikę sprzedaży, utrzymując przy tym ścisłą politykę niskich kosztów. "Powinno to zaowocować znaczącym wzrostem zysku netto oraz dużo wyższym EBITDA na koniec tego roku" - powiedział Pruszczyński.

W 2014 roku przychody wyniosły 25 mln zł wobec 14,5 mln zł rok wcześniej. Z kolei zysk netto w tym okresie wzrósł do 1,34 mln zł z 0,45 mln zł rok wcześniej.

"Nie tylko dostarczamy i udostępniamy rozwiązania IT, ale także realizujemy szyte na miarę projekty komunikacji z pracownikami, klientami i marketingu internetowego. Wydłużamy w ten sposób łańcuch wartości. Skuteczność naszych narzędzi dostrzegli najwięksi globalni gracze, którzy rozpoczynali kilka lat temu współpracę z nami na terenie Polski, a teraz korzystają z naszych rozwiązań na całym świecie" - wskazał prezes.

Podstawowy obszar działalności Sare to technologie informatyczne wspierające sprzedaż. Wokół tej bazy firma zbudowała kompleksową ofertę usług, a każdemu elementowi tej oferty jest przypisana odrębna spółka z grupy kapitałowej. Grupa jest notowana na NewConnect.