"Wcześniejszy wykup obligacji nastąpił poprzez zapłatę za każdą obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji, tj. 1.000 zł, powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu" - czytamy w komunikacie.

W drugiej połowie 2014 r. bank wykupił przedterminowo obligacje serii C o łącznej wartości nominalnej 131,6 mln zł. W lutym br. bank poinformował o decyzji o wcześniejszym wykupie pozostałych papierów tej serii.

W lutym 2012 r. zakończona została subskrypcja obligacji serii C emitowanych przez Alior Bank. Łączna wartość nominalna obligacji to 280 mln zł. Nabywcami obligacji były OFE, TFI i Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Obligacje emitowane były na okres 8 lat (dzień wykupu 14 lutego 2020 r.), z opcją wcześniejszego wykupu po 3 latach od emisji.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.