"W dniu wykupu wypłacono obligatariuszom za każdą obligację cenę nominalną powiększoną o należne odsetki naliczone do dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia) - czyli o kwotę 42,74 zł za każdą akcję. Łączna kwota wypłaconych odsetek wyniosła 85.480 zł" - czytamy w komunikacie.

Obligacje zostały wyemitowane w połowie sierpnia 2013 r., z terminem zapadalności w połowie sierpnia 2015 r.

Firma Inpro powstała w 1987 roku. Działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Jest notowana na GPW od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Inpro sięgnęły 178,35 mln zł w 2013 r.