Zysk operacyjny wyniósł 135,71 mln zł wobec 117,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 523,22 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 481,53 mln zł rok wcześniej.

W całym 2014 r. spółka miała 272,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 329,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2.013,57 mln zł w porównaniu z 1.899,83 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 749,95 mln zł wobec 754,94 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 272,94 mln zł wobec 326,53 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG30 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.