Zysk operacyjny wyniósł 77,07 mln zł wobec 110,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4.257,10 mln zł w 2014 r. wobec 4.797,46 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z dział. kont. w 2014 r. wyniósł 58,61 mln zł wobec 94,08 mln zł zysku rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.