"Zarząd analizuje politykę dywidendową na kolejne lata, biorąc pod ryzyka oraz warunki cenowe. Spółka jako kluczowe traktuje zabezpieczenie płynności i stabilności finansowej. Polityka dywidendowa na kolejne lata zostanie przyjęta i ogłoszona do 30 czerwca 2015 roku wraz ze strategią działalności na lata 2015-2020" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W połowie ub.r. akcjonariusze Bogdanki przeznaczyli na dywidendę 197,28 mln zł z zysku netto wynoszącego 326,53 mln zł, co oznaczało wypłatę w wysokości 5,80 zł na akcję.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.