Zysk operacyjny wyniósł 30,41 mln zł wobec 33,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 168,89 mln zł w 2014 r. wobec 171,03 mln zł rok wcześniej.

AC SA jest wiodącym w Polsce i liczącym się na świecie producentem samochodowych systemów LPG/CNG marki STAG. Według szacunków spółki, AC SA posiada ponad 50-proc. udział w rynku polskim.