Przedmiotem umowy jest "Wykonanie (5URD) pompowni wody chłodzącej i wody p.poż. wraz z (5UPA05) komorą filtracyjną wody chłodzącej i kanałem wody chłodzącej dla Bl.5 oraz (6URD) pompownia wody chłodzącej i wody p.poż. wraz z (6UPA05) komorą filtracyjną wody chłodzącej i kanałem wody chłodzącej dla B1.6 'pod klucz' z wyłączeniem robót ziemnych, instalacji wewnętrznych i technologii włącznie z urządzeniami", podano w komunikacie.

Terminy zakończenia zadań przypadają odpowiednio: 1 kwietnia i 9 listopada 2016 r., podano również.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym.