"Pierwszego kredytu hipotecznego bank udzieli w kwietniu, a pierwszą emisję listów zastawnych planujemy na połowę roku. To będzie emisja na 0,5 mld zł i będzie skierowana do krajowych inwestorów - OFE, funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych" - powiedział Kozłowski podczas spotkania z dziennikarzami.

Dodał, że banki czekają na nowelizację ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, która sprawi, że nabywanie takich papierów będzie atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych (m.in. likwidacja bariery w postaci podatku u źródła). Rada Ministrów przyjęła założenia do ustawy w sierpniu ub. roku i obecnie prowadzone są prace nad nią w Ministerstwie Finansów i RCL. Jeśli do końca kadencji obecnego Sejmu nie zostanie przyjęta, prawdopodobnie trzeba będzie na nią czekać rok.

"PKO Bank Hipoteczny jest w stanie produkować takie emisje kilka razy w roku o wartości nawet wyższej niż 0,5 mld zł. PKO BP produkuje miesięcznie kredyty o wartości 800 mln zł - 1 mld zł, a to oznacza, że co kwartał możemy robić emisje" - powiedział Kozłowski.

Prezes wskazał, że kredyty hipoteczne, które nadają się do refinansowania w banku hipotecznym to połowa portfela PKO BP. Obecnie jest to wartość 26 mld zł.

"Te środki, które uwolnimy, dzięki bankowi hipotecznemu przeznaczymy na zwiększenie finansowania innych klientów - myślę tu głównie o małych i średnich firmach" - powiedział prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.

"Chcemy, aby system kredytowania hipotecznego zmienił strukturę tak, by 500 mld zł w 2022 roku było na portfelach w bankach hipotecznych w sektorze" - dodał.

Kozłowski poinformował, że po nowelizacji ustawy PKO Bank Hipoteczny planuje emisję listów zastawnych o stałym oprocentowaniu. Wówczas w ofercie PKO BP znajdą się kredyty hipoteczne z wydłużonym okresem stałego oprocentowania.

"Postulujemy, by doprowadzić do takiej sytuacji, w której rynek przechodzi w stronę stałych stóp w dłuższym horyzoncie czasowym - 5-10 lat, oraz aby pułap zabezpieczeń powiązać z wartością nieruchomości" - powiedział Kozłowski.

Dzięki stabilnemu finansowaniu poprzez listy zastawne kredyty hipoteczne będą mogły ewoluować w stronę stałego oprocentowania, co eliminowałoby kluczowe dziś ryzyko zmienności stóp procentowych. Takie rozwiązanie jest standardem w Europie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 244,45 mld zł na koniec III kw. 2014 r. wobec 199,23 mld na koniec 2013 r.