Zysk operacyjny wyniósł 58,97 mln zł wobec 37,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.235,31 mln zł w 2014 r. wobec 1.015,29 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 1,53 mln zł wobec 23,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r.