Zysk operacyjny wyniósł 106,24 mln zł wobec 118,28 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych wyniósł odpowiednio: 47,39 mln zł wobec 16,53 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 102,79 mln zł w 2014 r. wobec 92,08 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata z działalności kontynuowanej w 2014 r. wyniosła 3,69 mln zł wobec 10,05 mln zł straty rok wcześniej.

MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Specjalizuje się w projektach built-to-suit, pod określone potrzeby najemcy.