Zysk operacyjny wyniósł 57,68 mln zł wobec 123,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 880,32 mln zł w 2014 r. wobec 904,66 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 168,49 mln zł wobec 72,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z trzech zakładów produkcyjnych: EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie o łącznej mocy elektrycznej 363 MWe i cieplnej 1083,2 MWt.