Przedmiotem umowy jest "budowa kompletnej instalacji separacji popiołów na terenie EC Siekierki wraz z projektowaniem, dostawami i rozruchem w formule 'pod klucz'", czytamy w komunikacie.

Strony kontraktu ustaliły, iż odbiór końcowy nastąpi w terminie do 13 października 2016 r., podano również.

Awbud specjalizuje się w trzech głównych segmentach budownictwa: rewitalizacji dużych obiektów kubaturowych takich jak obiekty handlowe i biurowce, budownictwie przemysłowym ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sektorów tzw. czystych takich jak branża spożywcza, farmaceutyczna oraz szeroko rozumianym budownictwie ekologicznym, w zakresie utylizacji odpadów i oczyszczania ścieków. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW.