Cena docelowa walorów Eurocash zostały skorygowana do 39,85 zł z 40,66 zł.

Raport został sporządzony gdy za akcje EUROCASH inwestorzy płacili 32,30 zł, oznacza to potencjał wzrostowy na poziomie 23 proc.

"Przychody grupy Eurocash wzrosły w 4 kwartale 2014 r. o 5% r/r do 4446 mln zł, EBIT wzrósł o 32% r/r do 125 mln zł, zysk netto płasko r/r 76 mln zł. Dobre wyniki nie przełożyły się na przepływy operacyjne, które były historycznie najsłabsze w 4Q, a ich wartość spadła ze 141 mln zł na koniec 4Q2013 do 51 mln zł na koniec 4Q2014r. Naszym zdaniem słabsze przepływy operacyjne mają charakter krótkoterminowy, na który wpływ miała konsolidacja Kolportera oraz deflacja. Uważamy, że w kontekście całego 2015r. spółka powinna zneutralizować te czynniki oraz poprawić cykl konwersji gotówki do poziomu 14,8 dnia.” - piszą analitycy Noble Securities w najnowszej rekomendacji.