"Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił (...) określić dzień 16 marca 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 2.000 obligacji na okaziciela serii H spółki 2C Partners S.A. o wartości nominalnej 1000 zł każda" - głosi komunikat.

2C Partners S.A. istnieje od 2006 roku, a podstawowa działalność spółki polega na restrukturyzacji i rewitalizacji nieruchomości mieszkalnych. Spółka operuje na rynku wtórnym nieruchomości zarówno w zakresie pozyskiwania, jak i sprzedaży posiadanych zasobów. 2C Partners S.A. inwestuje obecnie w nieruchomości tylko na rynku stołecznym. W 2013 r. spółka osiągnęła 420 tys. zł zysku netto oraz 3,99 mln zł przychodów.