Udział Niemiec w polskim eksporcie

Udział Niemiec w polskim eksporcie wzrósł w okresie styczeń-grudzień o 1,7 pkt proc. r/r do 28,2 proc., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Udział tego kraju w imporcie zwiększył się o 1,2 pkt proc. r/r i stanowił 22,1 proc. całości.

"Dodatnie saldo wyniosło 4240,6 mln zł (1195,4 mln USD, 982,6 mln EUR) wobec 3046,9 mln zł (1004,7 mln USD, 729,0 mln euro) w analogicznym okresie ub. r." - podał GUS.

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,3 proc. (w tym UE 80,6 proc.), a w imporcie - 62,5 proc. (w tym UE 56,2 proc.), wobec odpowiednio 85,7 proc. (w tym UE 78,3 proc.) i 63,0 proc. (w tym UE 57,1 proc.) w analogicznym okresie ubiegłego roku, podano także.

W styczniu 2015 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Hiszpanii, na Węgry, do Holandii, Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, Włoch i Francji, a importu - z Chin, Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Spadek eksportu odnotowano w obrotach z Szwecją i Rosją, a importu – z Rosją, Włochami, Holandią, Francją, Czechami, Belgią i Wielką Brytanią.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 68,1 proc. eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,3 proc.), a importu ogółem – 65,8 proc. (wobec 67,9 proc. w styczniu 2014 r.), podsumował Urząd. 

Eksport na Ukrainę

Eksport polskich towarów na Ukrainę zmniejszył się o 32,0 proc. r/r do 217,9 mln USD w styczniu br., do Rosji - odnotował spadek o 29,7 proc. r/r do 491,5 mln USD, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczony w euro, polski eksport na Ukrainę zmniejszył się w tym okresie o 22,4 proc. r/r i wyniósł 180,7 mln euro, a do Rosji - o 19,9 proc. do 407,6 mln euro, podano w komunikacie.

"W styczniu br. Ukraina zajmowała osiemnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste trzecie - w imporcie (w analogicznym okresie ub. r. odpowiednio piętnaste i dwudzieste pierwsze miejsce). Udział Ukrainy w eksporcie obniżył się w porównaniu ze styczniem 2014 r. o 0,4 pkt proc. i wyniósł 1,3 proc., natomiast w imporcie był niższy o 0,3 pkt proc. i stanowił 0,8 proc.. Dodatnie saldo wyniosło 316,9 mln zł (88,6 mln USD, 73,6 mln euro) wobec 384,1 mln zł (126,5 mln USD, 91,9 mln euro) w analogicznym okresie 2014 r." - czytamy w materiale.

Z kolei Rosja spadła na 7. miejsce wśród odbiorców polskiego eksportu z 6. miejsca przed miesiącem. Udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu ze styczniem 2014 r. o 0,8 pkt proc. i wyniósł 3,0 proc., w imporcie był niższy o 5,5 pkt proc. i stanowił 8,5 proc.. Ujemne saldo wyniosło 2866,3 mln zł (minus 825,3 mln USD, minus 669,4 mln euro) wobec minus 5718,0 mln zł (minus 1875,2 mln USD, minus 1367,6 mln euro) przed rokiem.