Wartość transakcji dokonanych kartami debetowymi zwiększyła się w IV kw. ub.r. do 111,02 mld zł wobec 103,31 mld zł rok wcześniej, zaś wartość transakcji kartami kredytowymi wzrosła do 9,41 mld zł wobec 9,11 mld zł rok wcześniej. W przypadku kart obciążeniowych odnotowano spadek wartości transakcji do 1,15 mld zł w IV kw. ub.r. wobec 1,21 mld zł rok wcześniej, podano na stronie banku centralnego.

Karty wyposażone w pasek magnetyczny i mikroprocesor odpowiadały za 96,6 proc. wartości transakcji ogółem w IV kw. ub.r., karty wyposażone tylko w pasek magnetyczny - za 3,2 proc., zaś karty wyposażone jedynie w mikroprocesor - za 0,07 proc., podał NBP.

Liczba transakcji kartowych zwiększyła się o 27,9 proc. r/r do 756,54 mln, z czego 89,8 proc. transakcji dokonano kartami debetowymi, 9,8 proc. - kredytowymi, a 0,4 proc. - obciążeniowymi.

Liczba kart wyniosła 36,07 mln sztuk na koniec grudnia 2014 r., co oznacza wzrost o 4,1 proc. r/r, w tym liczba kart debetowych sięgnęła 29,75 mln szt (+5,3 proc. r/r), kredytowych - 6,04 mln szt. (-1,5 proc.), zaś obciążeniowych - 0,28 mln szt. (-2,6 proc.).

Liczba bankomatów wyniosła 20,53 tys. na koniec grudnia ub.r. i wzrosła o 8,8 proc. w skali roku.