"Zarząd zdecydował zaproponować następujący podział zysku spółki: 3 897 503 euro (tj. 0.09 euro na akcję) na wypłatę dywidendy za 2014 r. i 1 203 977 euro na rezerwę na nabycie akcji własnych" - głosi komunikat.

AviaAM podała też w raporcie, że w 2014 r. wypracowała 12,84 mln USD zysku netto wobec 5,67 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 0,55 mln USD wobec 1,14 mln USD.

AviaAM Leasing jest międzynarodową zintegrowaną grupą zajmującą się leasingiem, obrotem i zarządzaniem używanymi samolotami komercyjnymi.